ข่าวสารไอดี

ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร. นิธิกุล นิ่มกุลรัตน์
14 มกราคม 2559

Design by : Super User
ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร. นิธิกุล นิ่มกุลรัตน์

เมื่อพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา 10:00-12:00 น. ณ ห้อง Design Centre ทางภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นิธิกุล นิ่มกุลรัตน์ มาบรรยายเกี่ยวกับขบวนการสร้างงานตั้งแต่การได้สิ่งบันดาลใจ การตีความมัน และแปรมันออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้อย่างสวยงามและแปลกใหม่ พร้อมทั้งได้นำเอาผลงานการสอนเท็กซ์ไทล์ให้นิสิตภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมได้ชม 

ประวัติโดยย่อของ ศาสตราจารย์ ดร นิธิกุล นิ่มกุลรัตน์

  • 2013-Present Head of Textile Design of Estonia Academy of Arts
  • 2011-2013 Head of Textiles Department of Loughborough university, UK
  • 1997 จบปริญญาตรีจาก ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย

 

 

View Also

ลืมรหัสผ่าน ?
Bookmark and Share